Ekonomi

Faizsiz Konut Kredisinde Son Günler: Sadece SGK’dan O Belgeyi Alabilenler Başvuru Yapabilecek! Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Şartları…

Bir süredir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan sosyal destek kapsamında yer alan faizsiz konut kredileri için 2022 yılında da düğmeye basılmış bulunuyor. Belirli şartları sağlayan tüm vatandaşların yararlanabileceği SGK konutsuz kredi paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin geri ödemeleri maaşın dörtte biri şeklinde hesaplanması nedeniyle kira ödemekten çok daha düşük taksitler ödemesi ortaya çıkarıyor.

Ev kiralarının giderek artmaya başladığı şu günlerde devlet, kira tutarlarını kontrol altına almak için bir komisyon kurmaya hazırlanırken; SGK ise, devlete hizmet veren bazı vatandaşların üzerindeki mali yükü alabilmek için harekete geçmiş bulunuyor. Bu kapsamda faizsiz konut kredisi paketini vatandaşlara sunan DGK, konuyla ilgili şartları ve diğer tüm detayları da açıklamış bulunuyor.

SGK’nın Faizsiz Konut Kredisinden Herkes Yararlanamıyor

Faizsiz konut kredisinden yararlanabilmek için temel şart hak sahipliği belgesini alabiliyor olmak oluyor. SGK ve TOKİ iş birliği ile verilen hak sahipliği belgesini alabilecek olan vatandaşlar ise, kanunda aşağıdaki hükümler çerçevesinde tanımlanıyor:

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64’üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlar,

-Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri,

-İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler,

-684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz gazileri.

SGK Faizsiz Konut Belgesi E-Devlet Üzerinden Alınabiliyor

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara geçmişte “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” gibi belgeler veriliyordu. Bu belge 2022 yılı itibariyle e-Devlet içerisinden sağlanan “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması” hizmeti kapsamında toparlandı. Bu kapsamdaki belgeyi almaya hak kazanan vatandaşların tamamı, kampanyalı faiz indirimden Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yararlanabiliyor. Yukarıdaki kanun kapsamında yer almasına rağmen sıfır faizli konut kredisinden yararlanmada vefat eden vatandaşların hakkı ise anne veya babaları ile eş veya çocuklarına geçiyor. Banka başvurusunun hemen ardından verilen sıfır faizli konut kredisinin geri ödemeleri ise, kişinin maaşının dörtte birini geçmeyecek şekilde belirleniyor.

İlgili Makaleler