Personel Alımı

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Gazi Üniversitesi tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Üniversite tarafından verilen personel ilanında, KPSSP3 olmayan adayların, KPSS puanının 70 olarak değerlendirileceği bildirildi. Peki, Gazi Üniversitesi’ne başvuru için şartları nelerdir? İşte ilan detayları…

Gazi Üniversitesi, proje yöneticisi, kıdemli yazılım uzmanı, yazılım uzmanı, ağ uzmanı, sistem uzmanı kadroları için sözleşmeli personel alımı yapacak. İlanda verilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından kadroya seçilenler, yazılı sınav sonucunda belirlenecek. Üniversite kadrosunda çalışmak için başvuru işlemleri ise u işlemleri 12.08.2020 – 26.08.2020 tarihleri arasında online olarak yapılabilecek. Peki, Gazi Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personeli kadrosu için hangi şartları istiyor?

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü 2 maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.( Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Uzmanı 

1) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

2) C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne yönelimli programlama uygun en az bir proje bitirmek

3) Object Oriented Programming (OOP) ve Aspect Oriented Programming (AOP) konusunda tecrübe sahibi olmak

4) MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak

5) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın ve birden fazla kişili ekiplerde çalışmış olmak,

7) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veya MySQL/MariaDB veritabanlarından en az biri ile çalışmış ve SQL bilgisine sahip olmak

8) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,

9) TFS veya Git araçları ile çalışmış olmak

10) İş yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek

11) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb…) hakkında bilgi sahibi olmak

12) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

13) jQuery, Ajax teknolojileri, CSS/CSS3, JavaScript, HTML/HTML5 gibi web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak

14) Web servisleri hakkında (REST, SOAP) bilgi ve tecrübe sahibi olmak

15) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Proje Yöneticisi 

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.

2) C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne yönelimli programlama uygun en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak ve yönetmiş olmak

3) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

4) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak

5) MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak

6) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak

7) Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak

8) Veri ambarı ve iş zekası kavramlarına hakim olmak, iş zekası ürünleri kullanmış olmak

9) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak,

10) Proje yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek

11) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb…) hakkında bilgi sahibi olmak

12) En az bir projeyi analiz ederek, dokümante ettiğini ve uygulama yaptığını belgelemek

13) Yaptığı projenin performans test raporlarını belgelemek

14) Yaptığı projenin tamamlama raporlarını belgelemek

15) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında tecrübe sahibi olmak

16) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,

17) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

18) Çalıştığı projelerin satın alma, sözleşme konularını takip etmek

19) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

20) En az 2 (iki) yıl kıdemli yazılım uzmanı veya takım lideri pozisyonunda çalışmış olmak,

21) En az 6 kişilik bir ekibe liderlik etmiş olmak

22) Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda tecrübeli olmak.

Kıdemli Yazılım Uzmanı

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak

2) C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne yönelimli programlama uygun en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak

3) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

4) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak

5) Object Oriented Programming (OOP) ve Aspect Oriented Programming (AOP) konusunda tecrübe sahibi olmak,

6) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veya MySQL/MariaDB veritabanlarından en az biri ile çalışmış ve iyi derecede SQL bilgisine sahip olmak

7) MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak

8) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak

9) Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS/CSS3, JavaScript, jQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

10) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak

11) Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak

12) Veri ambarı ve iş zekası kavramlarına hakim olmak, iş zekası ürünleri kullanmış olmak

13) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak,

14) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb…) hakkında bilgi sahibi olmak

15) En az bir projeyi analiz ederek, dokümante ettiğini ve uygulama yaptığını belgelemek

16) Yaptığı projenin performans test raporlarını belgelemek

17) Yaptığı projenin tamamlama raporlarını belgelemek

18) GIT, SVN, Visual Studio Team Services (TFS) konusunda tecrübeli olmak.

19) Windows ve linux servisleri bilgi ve deneyim sahibi olmak,

20) Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda tecrübeli olmak

Ağ Uzmanı 

1) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak

2) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik konularında tecrübeli,

3) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

4) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

5) Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

7) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

8) Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak

9) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

10) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

11) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1 X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) Yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olmak,

13) Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

14) Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Debian 8 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

Sistem Uzmanı

1) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,

2) Windows ve Unix/Linux Sunucu İşletim Sistemlerinde tecrübeli olmak,

3) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde tecrübeli olmak,

4) Zimbra, LDAP, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Certification Autorithy (CA) konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

5) Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6) IIS, Tomcat, Apache, Nginx vb. uygulama sunucuları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

7) VB, WMI, POWERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak,

8) Disk ünitelerinin (Storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak,

9) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), Sanallaştırma yedekleme, Veeam Backup, SAN Switch, sanal ağ yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

10) SAN (Storage Area Network) konusunda deneyimli olmak,

11) Microsoft Cloud teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

12) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

13) Açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum konfigürasyon sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olmak,

14) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

15) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

16) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

17) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

18) Microsoft Windows sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

19) Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Debian 8 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

20) Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağ ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Adayların 2018 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) Adayların ÜDS ve YDS puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili puanların olmaması durumunda bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen ÜDS/YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir.

Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Adayların güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge veya belgeler sisteme taratılarak yüklenecektir. Adayların Yazılım Geliştirme Konularındaki mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeleri sisteme taratılarak yüklenecektir. (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır.) Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

Adayların her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır ve adayların şartları taşıdığını belgelendirmesi mecburidir.

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) sisteme yüklemesi gerekecektir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra görevli personeller tarafından başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak eksik veya hatalı evrak yüklenmesi durumunda başvurusu red edilecektir. “Başvurularım” ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir. Başvuru işlemleri 12.08.2020 – 26.08.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler