Personel Alımı

Gazi Üniversitesi’ne İŞKUR üzerinden Kura ile personel alacak

İŞKUR üzerinden Gazi Üniversitesi tarafından personel alım ilanı yayımlandı. En az lise mezunu adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı.

Gazi Üniversitesi tarafından en az lise mezunu adayların başvuru yapacağı kura ile personel alım ilanı yayımlandı.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM YAPACAK

Kura ile personel alım ilanında Elektrikçi, Plastik doğramacı, kaynakçı, makina bakım onarımcısı, hastane hizmetlisi, hemşire ve sağlık teknikeri alınacağı bildirildi.

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK

Başvuru yapacak adayların İŞKUR üzerinden başvuru yapmasının yanı sıra adayların Gazi Üniversitesi  http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapacağı belirtilirken ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından başvuru sahiplerini gösteren listelerin üniversitemize ulaşmasına müteakiben nihai listeler personel.gazi.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

HASTANE PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde
Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
2. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
3. Adayların en fazla 35 yaşında olmaları.
4. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara
haiz olması gerekmektedir

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

İlgili Makaleler