Gece Saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkaı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bir karar yayımlandı. Bu karar "6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" başlığı ile paylaşıldı.

Resmi Gazete’nin 8 Ağustos 2020 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bir karar yayımlandı. Bu karar “6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834)” başlığı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararda 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar yayımlandığı belirtildi.

Bu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAYIMLANAN KARAR

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Kararının detayları şöyle oldu:

MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İlgili Makaleler