Personel Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrenci yurtlarına (KYK) 500 memur alımı başvuruları başladı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 63 ilde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) memur alımı yapacak. KYK 500 memur alımı başvuruları 4 Ocak 2021’de başladı ve 20 Ocak 2021 tarihinde başvurular sona erecektir. Peki, hangi illerde ki Kredi Yurtlar Kurumuna memur alımı yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları başvuruları nereye ve nasıl yapılır? Yurt yönetim memuru alımı için hangi mezuniyet şartları aranıyor? KPSS şartı ve yaş şartı nedir? Tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

DEVLET ÖĞRENCİ YURTLARINA 500 MEMUR ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, devlet öğrenci yurtlarına alınacak memur adayları için şu bilgilendirmelerde bulundu;

Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B “Yurt Yönetim Personeli” alınacaktır. Alınacak personellerden 270’i kadın ve 230’u erkek olmak üzere toplam 500 memur alınacak. Yurt memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvuru tarihi itibari ile 65 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

HANGİ ŞEHİRLERDE Kİ KYK BÜNYESİNE PERSONEL ALINACAK?

Bakanlık tarafından Kredi Yurtlar (KYK) bünyesinde toplam 500 personel alınacak olup, alınacak personeller, aşağıda listede belirtilen öğrenci yurtlarında ‘’Yurt yönetim memuru’’ sıfatında sözleşmeli devlet memuru olarak istihdam edileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden
itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması
halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) – 20 Ocak 2021 (17:00)
tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav
Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru
sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını
tamamlayacaklardır.

4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle
değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın
kendisi sorumlu olacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek
nitelikte olmalıdır),

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma
yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),

KYK memur alımı için diğer tüm detayları görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

 

İlgili Makaleler