Personel Alımı

Genel Müdürlük Resmen Duyurdu! Bir Çok İlden Alım Var!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde sözleşmeli personel alınacak. Başvurmak isteyen adaylar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 13 Aralık tarihine kadar başvurularını iletebilir. İlanın şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR:

1- Değerlendirmeye katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Opera Solistleri, Koro ve Orkestra Sanatçıları için yurt içinde veya yurt dışında müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarlarda lisans düzeyinde mezun olmak. Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

2- Bale Solist Sanatçıları için, yurt içinde veya yurt dışında müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarların bale bölümünden (Modern dans sanatçıları için modern çağdaş dans bölümlerinden en az lisans düzeyi) en az lisans düzeyinde, Kordöbale için ise bale bölümünden (Modern dans sanatçıları için modern çağdaş dans bölümlerinden veya klasik bale bölümlerinden en az lise düzeyi) en az lise düzeyinde mezun olmak. Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

3- Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

4- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.

5- Sınava girecek adaylar kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.

6- Adaylar Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerindeki Opera ve Bale Müdürlüklerinden birini tercih edebilecek olup, birden çok branşa müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- Adaylar e-Devlet – Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresinden sınava başvuru yaparken B- ÖZEL ŞARTLAR maddesinde istenen belgeleri sınava girmek istediği Opera ve Bale Müdürlüğünün sistemden kontrol etmesini isteyeceklerdir.

İlgili Makaleler