Gündem

Alparslan Türkeş’in Adının Üniversite’ye Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı

Resmi Gazete’nin 28 Şubat tarihli sayısında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının değiştirilmesine dair karar yer aldı. Resmi Gazete’de yer alan karar metni ve karara dair detayları sizlere aktarıyoruz. 

ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ’NİN ADI ÜNİVERSİTEYE VERİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı olan ve bir dönem Başkabakan Yardımcılığı görevinde bulunan merhum Alparslan Türkeş’in adı üniversiteye verildi. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının değiştirilmesine ilişkin karar metni.

Resmi Gazete’de Yer Alan Karar Metni

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 143 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” ibareleri “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 200 – Mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılır.”

MADDE 3 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı Cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 105 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“105) Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”

MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir