Gündem

İBB’den 50 bin lira ödüllü yarışma! İBB yarışma detayları açıklandı

“İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasanm Yarışması” adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışma düzenleneceği duyuruldu.

7 ALANDA BİRİNCİLERE 50 BİN LİRA VERİLECEK

İstanbul’u yakından ilgilendiren yarışmada birincilere 50 bin lira verileceği açıklanırken yarışmanın 7 alanda yapılacağı aktarıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yarışma detayları ile ilgili olarak yarışma alanındaki güncel ihtiyaçlar, beklentiler ve imkanlar doğrultusunda, ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımlann, islevsel ve yenilikçi çözümler öneren; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan, proje ve müelliflerin belirlenmesini sağlayacağı bildirildi.

İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasanm Yarışması’nın ana hedefi olarak güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımalann uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması olarak belirtildi.

Ayrıca yarışma ile ilgili şu ayrıntılar paylaşıldı:

 Marmara Denizi, Haliç ve Boğaz, sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerleri ile dünyanın en özellikli kentlerinden biri olan Istanbul’un kimliğini belirleyen doğal su kaynaklarıdır. Haliç, Istanbul’un yapısal coğrakasında sosyal, kültürel ve fiziki anlamda çok önemli bir oluşumdur. Ilk çağlardan başlayan, Roma Dönemi ve Bizans Dönemi ile gelişen, OsmanWdan günümüze kadar ulaşan çok zengin ve değerli bir geçmişe sahip olan Haliç, bulundurduğu anıtsal mimari yapılar ve geleneksel doku ile İstanbul şehri için çok önemli bir tarihi merkez durumundadır. Marmara Denizi’nin kara parçasına girmesiyle oluşan Halk (Altın Boynuz), hem jeolojik yapısı sebebiyle hem de coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca önemli bir kentsel yerleşim yeri olmuştur.

1900’lü yıllardan sonra sanayi faaliyetin in Haliç’le yer almasryla beraber yapılaşma formu değişen ve sanayi atıkları yüzünden kirlenmeye başlayan Haliç, 1980’li yıllarda alınan karada sanayi alanlarından temizlenmeye başlanmıştı. Bugün, ticaret, kamu hizmetleri, eğitim hizmetlerinin ve rekrearyon alanlarının yoğun olarak bulunduğu Haliç coğrafi mekan, sahip olduğu tarihi, arkeolojik, kültürel ve doğal değerleri nedeniyle önemli bir turizm potansiyeli banndırmaktadır. Çeşitli müdahaleler sonunda, kentlinin Halk luşnlarryla temasının kesilmiş olması, Haliç kıyı park projelerinde yaya sirkillasyon devamlılığın olmaması, yeni inşa edilen Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile açık ve yeşil alanların daralması, Istanbul’un imaj dğeleri bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Haliç Bölgesi’nin tanımsız rekreasyon ‘olanlarıyla yeşil alan sisteminin kimliksizleştirilmesi, alanın başlıca sorunlarını oluşturmaktadır. Bir yandan bu sorunları gidermek üzere çözümler geliştirirken, diğer yandan yarışma alanının hem Istanbul kent bütünündeki, hem de Istanbul yeşil alan sistemi içerisinde bir omurga oluşturan rekreasyon alanları içindeki yeri dikkate alınarak bütüncül şekilde ele alınması büyük önem taşımaktadır.

Yanşma sonucunda Haliç kıyıları ve etkileşim alanı, Istanbul’un yeşil alan stratejilerine katkı sağlayan, mavi yeşil altyapı sktemleri ile ilişkilendirilm iş. sürdürülebilir, Sağlıklı yeşil alanlar tasarlanarak; kültür, sanat, rekreasyon ve turizm faaliyetleri ile zenginleştirilen, kultancılar için nitelikli rekreasyon deneyimleri sunması amacıyla çekim merkezi oluşturulması hedeflenmektedir. 

İBB BİR MİLYONLUK YARIŞMA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir