Personel Alımı

Güvenlik ve Temizlik Alanında Çalışmak İsteyenler! Kamuya Alım Yapılacak!

Karaman ilinde temizlik ve güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce vatandaş için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 17 Ocak tarihine kadar başvuruları kabul edecek olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ilk şartı askerlik ile ilişiği bulunmayan vatandaşları alacak. En az lise mezunlarının alınacağı ilana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde
belirtilen şartları taşıyor olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmak,

Başvuracak adayların Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden
İşe Alınma başlıklı Ek 1. maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler
atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

ÖZEL ŞARTLAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonuna başvuracak adaylarda;

Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin
Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programının birinden mezun olmak,

İlk başvuruda ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak kazanan adaylar için ise
evrak teslimi için belirlenen tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak,
bedensel engeli, şaşılık, görme engeli, yürüme engeli, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik,
yüz çehresinde dikkat çeken sabit iz ve benzeri engelleri bulunmamak.

Erkek adaylar için 170 cm kadın adaylar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az
olmaması. (Örneğin 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.)

Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

Destek Personeli Pozisyonuna (Temizlik Hizmetleri) başvuracak adaylarda;

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Mezunu olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli
bulunmamak.

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

İlgili Makaleler