Personel Alımı

Halkbank Yeni İş İlanı Yayınladı! Banko Asistanlığı Başvurusu İçin Son Gün 16 Ağustos

Her yılın belli dönemlerinde sınavla personel alımı yapan Halkbank, yeni bir iş ilanı yayınladı. Banko hizmetleri istihdam edeceğini duyuran Halkbank ‘ a başvurmak isteyen ve iş arayan vatandaşlar için son başvuru tarihi 16 Ağustos olarak belirlendi. 5 Eylül’ de kabul edilen adaylarını sınava tabii tutacak olan Halkbank banko asistanlığı sınavına katılım şartları…

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

çBankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden 01.09.2021 itibarıyla mezun olmak,

f) Sağlık d urumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.05.2022 tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,

ğBaşka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

ı) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis’ ten teyit edilen ikamet iline/ilçesine başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Görev İli/ İlçesi” listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

İlgili Makaleler