Ekonomi

Halkbank’tan Duyuru! Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Uygun Fiyatlı Evler Yayınlandı!

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir açıklama yapıldı. Halkbank Gayrimenkul, icradan satılık konut listesini yayımladı. Halkbank tarafından yayınlanan ilan listesine göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde icradan konut satışı yapılıyor. Halkbank’ın yayınladığı ilan listesinde İzmir’de 99 bin TL, 191 bin TL’ye konut satışlarının başladığı görüldü. İlanda yer alan konutlara teklif verebilmek için en yakın Akbank Şubesi’ne başvurulması gerekiyor.

 

NASIL TEKLİF VEREBİLİRİM?

Teklif verebilmek için İsteklinin gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminatı en yakın Şubeye yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit veya diğer Bankalar tarafından verilen teminat mektupları olabilir. Teminat mektuplarının geçerlilik süresi teklif tarihinden itibaren en az 180 gün olacaktır. Teminat tutarı yatırılmadan veya eksik yatırılarak verilen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, teminat yatırmadığı veya eksik yatırdığı teklifiyle ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Banka, gerekli gördüğü takdirde teminat tutarını ve türünü tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka tarafından kendisine bildirilen tutar kadar teminatında değişiklik yapmak zorunda olduğunu kabul eder.

GEREKLİ BELGELER

Gönderilmesi Gereken Belgeler:

  • Gayrimenkul Satış Şartnamesi
  • Geçici Teminat Yatırma Dekontu
  • Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi
  • Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten teklif verme söz konusu ise vekil adına
  • Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini içeren noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi)

Teklif veren firma ise;

  • Onaylı Yetki Belgesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi
  • İmza Sirküleri Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi

İlgili Makaleler