Personel Alımı

Hastanede görevlendirilmek üzere en az lise mezunu personel alımları yapılacak!

Çukurova Üniversitesi hastanede görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite tarafından verilen personel alım ilanında farklı kadrolar için alım yapılacağı belirtildi. Üniversite kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar 19 Haziran 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Çukurova Üniversitesi hastanede görevlendirilmek hemşire, biyolog, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, laborant, sağlık teknikeri kadrolarında personel alımı yapacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden verilen ilanda 295 kişinin sözleşmeli olarak istihdamının sağlanacağı açıklandı. Kamu kurumu kadrosunda bulunmak isteyen vatandaşlar 19 Haziran 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştirebilirler.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. *Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. *Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2018 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) *2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Başvuru işlemleri 19.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir

Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler