Personel Alımı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 60 hemşire ve 2 ebe alımı yapacak!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bugün yeni bir sağlık personeli alım ilanı yayınladı. İlana göre Mustafa Kemal Üniversitesi 60 hemşire ve  ebe alımı olmak üzere sözleşmeli  sağlık personeli alımı yapacak. Personel alımı başvuruları bugün başladı ve 2 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.

Mustafa Kemal Üniversitesi sağlık personeli alımı için yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verilmiştir.

SAĞLIK PEROSNELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Toplamda 62 personel alımı yapılacak olup hemşire ve ebe kadrolarına başvuru yapmak isteyen adaylardan istenilen başvuru şartları şöyle;

Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir.

3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir.

Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasından (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler