Personel Alımı

Hava Trafik Kontrolü Olmak İsteyenler! Şartlara Uyan ve Sınavı Geçen Herkes Başvurabilir!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, iş arayan vatandaşlara yönelik resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Asistan Hava Trafik Kontrolörü alanında 11, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alanında ise 50 personel sınavla alınacak. Genel şartlar arasında en dikkat çeken detay ise KPSS sınavından en az 70 puan alan vatandaşların kabul edileceği oldu. Son başvuru tarihi 13 aralık olan ilanın genel şartları…

Genel Şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden
yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

İlgili Makaleler