EkonomiÖnemli Başlıklar

Hayvan ve et ithali konusunda araştırma önergesi!

Bosna Hersek’ten bin 645 ton kemiksiz et ithalatı yapılırken, karşılığında toplam 8 milyon 554 bin euro ödendiği öğrenildi. Konu hakkında meclise araştırma önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Gürer, şu gerekçeleri sundu;

Hayvan ve et ithali konusunda Tarım ve Orman Bakam hayvan ve et ithaline yönelik açıklamalar yapmakta ve sınırlı et ithalatı dışında hayvan ve et ithalatı yapılmayacağım söylemektedir. Ancak farklı kaynaklarda hayvan ve et ithalatı rakamlarla yer almaktadır. Yaşanan bu sorunlar için Anayasa’nın ’98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

GEREKÇE:

Ülkemizde son yıllarda ciddi miktarda hayvan ve et ithali yapılmıştır. Bakan Pakdemirli ise bu ithalatı bitireceğini ifade etmiştir. Ancak hayvan ve et ithalatı ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler 2020 yılında ithalatın devam ettiği yönündedir. Bu konuda yazılı soru önergelerine kapsamlı yanıt verilmemektedir. Yakın zamanda Bosna Hersek’ten iç piyasa üzerinde et ithal edilmiştir.

Ağustosla Bosna Hersek’ten bin 645 ton kemiksiz et ithalatı yapılırken, karşılığında toplam 8 milyon 554 bin euro ödendiği öğrenilmiştir. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tareks Hayvancılık’ın Bosna Hersek’te kurduğu Tareks BH Şirketi üzerinden Et ve Süt Kurumu’na ithal edilen Bosna Hersek menşeli soğutulmuş kemiksiz sığır eti, kilogramı 5.20 eurodan Türkiye’ye getirmiştir.

Bosna Hersek hükümetine yardım amacıyla et ithalatı yapıldığı ifade edilmektedir. Bu yardımın başka bir ürün değil et üzerinden yapılmasının nedeni nedir? Yardım yapılan bu ülkenin ürünler üzerinden ihracat yaptığı söylenmektedir. BosnaHersek’e destek sağlanmalıdır. Ancak ülkemizin üretimine engel teşkil etmeyecek ürünler saptanıp o ürünler üzerinden bu destek verilmelidir.

Bosna Hersek yakın tarihte yaşadıkları hafızalarımızdadır. O konuda Bosna Hersek’e tam destek şarttır. Ancak Sırbistan da ithalat yapıldığı da bir gerçektir. Hayvan ve etin nereden geldiği nasıl geldiğinden daha önemli olan husus, hayvancılık ve et üretimi konusunda ülkemizin geldiği durumdur.

Tarım ülkemizde giderek gerilemektedir. Bu nedenle tarım ürünleri ve hayvancılık alanı siyasi ilişkiler kapsamında ele alınmak yerine farklı ürünler üzerinden ticaret geliştirilebilir. Tanm ülkemizde ithalat üzerinden değil ihracat üzerinden şekillendirilmelidir.

Tarım ve Orman Bakanı açıklamaları dikkate alınarak hayvan ve et ithalatı çok boyutlu irdelenip incelenmelidir. Çünkü Bakan açıklamalarına rağmen hayvan ithalatının da devam ettiği dikkate alınarak, bu alanda meclisin kapsamlı konuyu alıp tüm boyutlan ile değerlendirmesi önemlidir. AKP iktidarları döneminde hayvan ithal edip ödediğimiz döviz miktarı ne kadardır ve bu ithalat kimler tarafından yapılmıştır? İthal edildikten sonra hayvan hastalığına yakalanan ithal hayvan sayısı kaçtır? Şirket, kişi ve kamu kurumlan hayvan ve et ticareti konusunda hangi ülkelerden, ne kadar meblağ ile ithalat yapıp bu ürünlerin ülkemizde kaç liradan satışı sağlandı?

Ülkemiz hayvan varlığı ve et üretimindeki plansızlık, mevcut durum ve üretimdeki gelecek planlaması her yönüyle sorunludur bu konu bir meclis araştırması ile ele alınmalıdır.

İlgili Makaleler