Personel Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurdu! 250 Personel Alınacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinden duyurdu. İş arayan vatandaşlara yönelik yapılan açıklamaya göre 250 personel alımı yapılacak. Büro personeli, tekniker, destek personeli, güvenlik görevlisi, avukat gibi alanlarda yapılacak olan 250 personel alımına başvurmak isteyen adaylar için başvurular 10-21 Ocak tarihleri arasında kabul edilecek. İlanın şartları…

Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev
yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden
adaylar için, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
katılmış;

Lisans mezunları için KPSS-P3 türünden en az 70 puan,
Önlisans mezunları için KPSS-P93 türünden en az 70 puan,
Ortaöğretim mezunları için KPSS-P94 türünden en az 70 puan, almış olmak,

Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

İlgili Makaleler