Kamu Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmen Duyurdu! 46 Personel Alım Şartları Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. İş arayan vatandaşlara yönelik yapılan açıklamaya göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ‘ne 46 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Başvurmak isteyen adayların 12 Kasım tarihine kadar başvurularını iletmesi gerekmektedir. İlanın detayları…

İlanın Detayları

1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi
Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal
adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu
Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18
meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacaktır.
2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar
2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe
alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının
(ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından
Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği
kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve
başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak
durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve
başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı
anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan
şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli
olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak
teşkil etmeyecektir.

İlgili Makaleler