Politika

Hıfzıssıhha Enstitüsünün kapanması hakkında Varank ile Özel tartıştı!

Koronavirüs aşısının dışarıdan ithal edilmesi sonrasında, Hıfzıssıhha Enstitüsünün aşı üretme tesislerinin kapanması ile ilgili Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile CHP Milletvekili Özgür Özel arasında bir bilgi tartışması oldu. İki tarafta bildiklerini şu ifadelerle ortaya koydular;

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK – Değerli arkadaşlar, ben ne söylediğimin farkındayım. Hıfzıssıhha Enstitüsünün aşı üretme tesisleri 1997 yılında son aşısını üretmiştir, 1999 yılında aşı üretimini tamamen kapatmıştır. Sizin söylediğiniz KHK, Hıfzıssıhha Enstitüsünün bir laboratuvar olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün içerisine alınmasıdır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün içine alınan Hıfzıssıhha zaten aşı ürütemiyordu. Bakın, tekrar söylüyorum: Burada bir suçlu aramıyoruz. Eğer, siz gerekli yatırımları yapmazsanız, Avrupa’dan gerekli sertifikasyonları yapmazsanız ürettiğiniz aşı zaten dünya standartlarında olmaz. Dolayısıyla, buradaki aşı üretim tesisleri 1997’de üretimi bırakmış, 1999’da kapanmıştır ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün içerisine, laboratuvarlara alınmıştır. Ben ne söylediğimin farkındayım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Bakan mühendis, ben eczacıyım ya! Müsaadenizle, bir bilen söylesin.

2 Kasım 2011’de kanun hükmünde kararnameyle kapanan Hıfzıssıhha, Refik Saydam tarafından 1926’da kuruldu. BCG aşısından başladılar -verem, tüberküloz, tifo ve enflüanza- bugün 1,5 milyon doz için el açtığımız enflüanza aşısını üretip ve kendi coğrafyasına dağıtır hâle geldi 1970’lerin sonu 80’lerin başında o hıfzıssıhha.

Sayın Bakan, şimdi, anlatmaya çalıştığımız mevzu şu: Siz, Hıfzıssıhhayı kapatarak bir bilgi birikimini, bir sizin deyiminizle “know-how”ı, bir kurum kültürünü, bir anlayışı ortadan kaldınız. Hıfzıssıhha, genel sağlığın korunmasına yönelik bir laboratuvardır. Aşı üretimi de bunun içindedir, hayvan aşıları da bunun içindedir, pandemi mücadelesi de bunun içindedir. Siz, bir anlayıştan vazgeçtiniz. Sağlığın piyasalaştırılması sürecinde bir adım olarak onu attınız. Yoksa, şimdi, ne yapıyorsunuz? Birazdan fırsat olunca anlatacağım. “Maxicells” diye bir firmaya -hiçbir bilgisi, birikimi yok- şartname beş yıl o konuda deneyim ararken beş aylık deneyimi olmayan firmaya kan ürünü işinde teşvik veriyorsunuz ama seksen yıllık, yetmiş yıllık bir birikimi -iktidara gelmişsiniz, duruyor- geliştireceksen geliştir, yatırım yapacaksan yap…

Teşvik vereceksen ver ama öyle bir kurum kültürünü, halk sağlığını korumayla ilgili bir laboratuvarı önce inaktif hâle getirip sonra KHK’yle ortadan kaldırmakta, bugün geldiğimiz günde, baktığınızda, kasıt yoksa bile kasta varan kusur vardır ve bugün Hıfzıssıhhayı arıyoruz, mumla arıyoruz ve sizin yüzünüzden sıkıntı çekiyoruz.

İlgili Makaleler