Gündem

Hıfzıssıhha Kurulu karar verdi: Vaka evlerinin kapılara yazı asılmaya başlandı!

Corona virüsü vaka sayısındaki artışlar nedeniyle illerden tedbir kararları açıklaması yapılıyor. Bu kapsamda Kütahya Valiliği tarafından yeni tedbir açıklaması yapıldı. Buna göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif ve temaslı olan vaka evlerinin kapısına ‘bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ ibaresi içeren yazı asılmasına karar verdi. İşte Kütahya’da alınan yeni tedbir kararları

Türkiye’de günlük vaka sayısı 2 binin üzerine çıktı. Bu nedenle illerden yeni tedbir açıklamaları geliyor. Kütahya’da vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için ek tedbirler alındı. Valilik resmi internet sayfasından açıklanan tedbir kararlarına göre, pozitif ve temaslı olan vaka evlerinin kapısına ‘bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ ibaresi içeren yazı asılacak. Söz konusu karar, “Tüm il genelinde pozitif ve temaslıların ikamet ettikleri konutların giriş kapılarına, İl/İlçe Mahalli Denetim Ekipleri ve Kolluk tarafından yapılacak ilk ziyarette ‘bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır” ibaresi içeren yazı asılmasına, asılan yazının yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri kapsamında işlem tesis edilmesine, bu hususun kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi” ifadeleri ile açıklandı.

Kütahya’da alınan ek tedbir kararları:

1) COVID-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 28.10.2020 tarihi saat 24:00’ten itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez İlçe İnköy mahallesinde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına,

2) Covid-19 Pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine,

3) Karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına,

4) HES kodu riskli olmayan öğrencilerin (gerektiğinde en fazla bir refakatçi eşliğinde) eğitimlerine devam edebilmelerine,

5) İl Hıfzıssıhha Kurulunca izolasyon amaçlı karantinaya alınan bölgede ikamet eden (sağlık, kolluk kuvveti ve kurumunca hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç) kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın karantina süresince (14 gün süreyle) idari izinli sayılmalarına,

6) İl Hıfzıssıhha Kurulunca izolasyon amaçlı karantinaya alınan bölgede ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarına Valilik tarafından belge düzenlenerek kolluk kuvvetleri ekipleri ve muhtarlar aracılığıyla verilmesine ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yeri/işletmeler tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine,

7) Karantina süresince acil sağlık hizmetleri için 112 ile iletişime geçilmesine,

8) Karantina bölgesine yakın konumda köy pazarı başta olmak üzere, karantina bölgesi ve etrafındaki tüm pazarlara karantina süresince müsaade edilmemesine,

9) Kahvehane, çay bahçesi gibi toplu olarak bir araya gelinen yerlerin kapatılmasına,

10) Zaruri ihtiyaçları için hane halkından sadece 1 kişinin karantina bölgesi içinde ikametinden ayrılmasına müsaade edilmesine,

11) Merkezi sınavlara katılacak kişilerin en fazla bir refakatçi eşliğinde ve sınav süresince sınırlı kalmak kaydıyla maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yerleşim yerinden ayrılmalarına müsaade edilmesine,

12) Belgelemek kaydıyla aşağıda belirtilen meslek gurupları ve kişilerin istisna kapsamında değerlendirilmesine,
a) Karantina bölgesinde faaliyet gösteren market, bakkal, fırın, pastane, manav, kasap ve ticari amaçla hizmet veren iş yerleri;

a-1) Bu iş yerlerinde sadece bir çalışanla (imalat süresince 2 kişi) hizmetlerine devam etmelerine müsaade edilmesine,

a-2) Bu iş yerlerinde çalışanın hiçbir şekilde ikinci şahıslarla bir araya gelmesine müsaade edilmemesine,
a-3) Bu iş yerlerinde birden fazla kişinin bir araya gelebileceği oturma araç gereç ve ortamların sağlanmasına müsaade edilmemesine,

b) Hayvan, süt, peynir alım/satımı ve yerleşkede ikamet edenlerin taze sebze vb. bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlamasındaki ticari faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri kontrolünde belirlenen bir alanda kontrollü bir şekilde Covid-19 kapsamında tedbirler (maske, sosyal mesafe vs.) alınarak müsaade edilmesine,
c) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesinde çalışanlar,

ç) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici pozisyonunda çalışanlar,

d) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

e) Hayvancılık faaliyetleri ile sınırlı kalmak kaydıyla Küçükbaş-büyükbaş hayvanların bakımını yapanlar ve otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler,

f) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

g) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletişim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

ğ) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

h) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ı) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

i) Özel sektör çalışanlarından belgelemek kaydıyla görev gereği zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerde görevli olanlar,
j) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri vb.),

n) Veteriner hekimler, Eczacılar ve eczane çalışanları,

o) Tarımsal üretimin

devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında özel izin verilenler,
ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personel,

r) Belgelemek kaydıyla karantina bölgesi dışındaki diğer iş yeri sahipleri,

13) Tüm il genelinde pozitif ve temaslıların ikamet ettikleri konutların giriş kapılarına; İl/İlçe Mahalli Denetim Ekipleri ve Kolluk tarafından yapılacak ilk ziyarette “BU KONUT GÖRÜŞME VE ZİYARETE KAPALIDIR.” ibaresi içeren yazı asılmasına, asılan yazının yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri kapsamında işlem tesis edilmesine, bu hususun kendilerine tebliğ edilmesine,

14) Bankamatikler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sıramatikler ve vatandaşlar tarafından işlem yapılan tuşlu sistemlerin yanlarına dezenfektan konulması ve saat başı bu tuşlu sistemlerin dezenfeksiyonunun sağlanmasına, dezenfektanların kontrollerinin kurumlarınca sağlanarak sürekli olarak tamamlanmasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler