Personel Alımı

İBB 14-18 Aralık’ta sözleşmeli personel alımı yapacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi bünyesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilandaki nitelikleri ve diğer  şartları taşımak  kaydıyla, açıktan atama yoluyla 25 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

İBB bünyesine Hemşire, Çocuk Gelişimcisi, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Eğitmen branşlarında sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları 14 Aralık -18 Aralık 2020 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Daha önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları (24/12/1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

Eğitmen pozisyonu  için  “Atamaya  Esas  Alan”,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Talim  ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.

İlan edilen   pozisyonlar   için,   aranan   öğrenimin   yurtdışında   bitirilmesi   halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.

Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 14/12/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMUNU dolduracaktır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar  14/12/2020  –  18/12/2020  tarihleri  arasında,  sadece  https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.

Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecektir. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notu ile bölüm  notunun  (Üniversitenin  ilgili  bölümlerinin,  ÖSYM  tarafından  açıklanan  2020  yılı  YKS sonucunda oluşan taban yerleştirme puanı üzerinden hesaplanan not) eşit şekilde etkilediği “başarı puanı” belirlenecektir.

Belirlenen en yüksek başarı puanı olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı aday (toplamda 75 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı başarı puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21/12/2020 tarihinde kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.

24/12/2020  tarihinde  yapılacak  sözlü  sınav  için  adayların,  kendilerine  bildirilen  saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözleşmeli  personel  pozisyonları  için  yapılacak  sözlü  sınav  24/12/2020  Perşembe  günü Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bakırköy Ek Hizmet Binası’nda yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava  katılmamaya  yönelik  olarak  hiçbir  mazeret  kabul  edilmeyecektir.  Sınava  girmeye  hak kazandığı  halde  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava  katılmayan  adaylar,  sınav  hakkını  kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

İlgili Makaleler