Personel Alımı

İç Denetçi ve Uzman Personel alımı yapılacak!

Karacadağ Kalkınma Ajansı kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere İç Denetçi ve Uzman Personel alımı yapacak. Personel alımı başvuruları için istenilen başvuru şartları ve diğer tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Karacadağ Kalkınma Ajansına, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilen, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (bir) İç Denetçi ve 6 (altı) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın merkezi Diyarbakır İli olup, Ajans’ın faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar Ajansın iş yükü dikkate alınarak bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. (İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Diyarbakır’da istihdam edilecektir.)

Sınav ve Başvuru Takvimi

ARANAN NİTELİKLER

Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir.

İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları aşağıda belirtilmiştir;

  1. a) Üniversitelerin İktisadi ve İdari bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
  2. b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

  1. c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri

  1. a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
  2. b) Yukarıda ilanın 2/1/a başlığında zikredilen bölümlerde yüksek lisans / doktora yapmış olmak.

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler