Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı 3 Bin 546 Personel Alımı İçin Beklenen Gün Geldi: Başvurular Başladı! Başvuru Yapacakların Acele Etmesi Gerekiyor; Son Gün…

Kamu personel alımlarının yoğunlaştığı haziran ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ardından İçişleri Bakanlığı personel alımı için harekete geçti. Bu hafta itibariyle 3 bin 546 personel alımı ilanı için başvuruları almaya başlamış olan İçişleri Bakanlığı, personel alımı şartlarına ilişkin önemli duyurular yayınladı.

Yayınlanan son duyuruyla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın personel alım şartlarının yanı sıra merkez ve taşra teşkilatlarında açık olan pozisyonlar da ortaya çıktı. Bu duyurudan aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatlarına 243, taşra teşkilatlarına ise 3 bin 303 personel alımı yapacağı da öğrenildi.

İçişleri Personel Alımı İlanı İçin Başvurular e-Devlet Şifresi İle Gerçekleşecek

Hem merkez hem de taşra teşkilatları için personel alımı yapacak olan İçişleri Bakanlığı, alacağı 3 bin 546 personelin 243’ünü merkez teşkilatlarında; 3 bin 303’ünü ise taşra teşkilatlarında istihdam edecek. Merkez teşkilatlarında çalışmak üzere kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli alımı yapacak olan İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatları için ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, silahlı koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi pozisyonlarına alım yapacak. Personeli kamu personeli olmak kaydıyla çalıştıracak olan İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli usulünde personel alımı yapacak. Personel alımlarında KPSS puan şartı arayacak olan İçişleri Bakanlığı, pozisyonlara başvuruları, “www.icisleri.gov.tr” internet adresinin “Duyurular” bölümünde yayımlanan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla alacak. Bu linkten sonra adaylardan e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapması istenecek. Adayların e-Devlet şifresi olmaması halinde şartları taşısa dahi başvuruları gerçekleştirilmeyecek. Öte yandan İçişleri Bakanlığı personel alımları için başvurular 17 Haziran 2022 tarihi ile 21 Haziran 2022 tarihi arasında yapılacak.

İçişleri Personel Alımı İlanı İçin Pozisyona Özel Şartların Yanı Sıra Genel Şartlar Tüm Adaylarda Aranacak

Pozisyonlara özel şartları sağlayan adayların başvurularını kabul edecek olan İçişleri Bakanlığı, aynı zamanda her pozisyonda yerine getirilmesi gereken ve 4/B sözleşmeli personel alımında şart olan 5 temel şartı da arayacak. 4/B sözleşmeli alımlara esas olan 5 temel şart ise, İçişleri Bakanlığı personel alımlarında şu şekilde aranacak:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

İlgili Makaleler