Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak!

İçişleri Bakanlığı yeni personel alımı ilanı yayınladı. Resmi internet sitesinden açılan ilana göre son başvuru tarihi 2 Ağustos 2021 olarak belirtilen ilanda yazılı  ve  sözlü  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme  ile  10  (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacak ifadelerine yer verdi. İşte İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları…

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden  ya  da  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)

ç)  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük   ölçekli   ağ   sistemlerinin   kurulumu   ve   yönetimi   konusunda   ücret   tavanı   iki   katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu  veya  aynı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  bendi  ile  399  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

İlgili Makaleler