Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Şartları Açıklandı; Geri Sayım Başladı! Bugünden İtibaren Başvuru Yapan 3 bin 456 Kişi…

Personel alımı gerçekleştireceğini daha öne duyurmuş olan İçişleri Bakanlığı, ardından alacağı 3 bin 456 personel için şartlarını açıklamıştı. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bir açıklama gerçekleştiren İçişleri Bakanlığı, personel alımı için başvuruların gerçekleşeceği tarih aralığını ve başvuruların hangi yöntem ile yapılacağını da kamuoyuyla paylaştı.

Teknisyen avukata kadar birbirinden farklı yüzlerce branşta merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırmak üzere personel alımı gerçekleştirecek olan İçişleri Bakanlığı, 3 bin 456 personel alımı ilanı için startı verdi. Bugün başlayan başvurular için son günü de açıklayan İçişleri Bakanlığı, adayları başvurularını tamamlamaları için kendi sitesine yönlendirdi.

Başvurular 17-21 Haziran Arasında Gerçekleşecek

Bugün itibariyle başvuruları almaya başlayacak olan İçişleri Bakanlığı, istihdam edeceği yeni 3 bin 456 personel alımı için sistemini açık hale getirdi. 17 Haziran 2022 tarihinde başlayan İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruların bakanlıktan yapılan açıklama sonrası 21 Haziran’a kadar devam edeceği öğrenildi. Başvuruları resmi sitesi üzerinden alacak olan İçişleri Bakanlığı, başvuruların e-Devlet şifresi ile yapılacağını hatırlatarak, yeni personel alımı ilanına sadece e-Devlet şifresi olanların başvuru yapabileceğini belirtti. Duyurusunda e-Devlet şifresini yeni alacak olan adaylara da seslenen İçişleri Bakanlığı, söz konusu şifrenin PTT Merkez Müdürlükleri’nden şahsen başvuru ile alınabileceğini ifade etti.

Genel Şartlarda 4/B Sözleşmeli Personel Şartları Aranacak

Kamu personeli alımı yapacağı için personel alımı şartlarını 4/B sözleşmeli personel alımı şartlarıyla gerçekleştirecek olan İçişleri Bakanlığı, söz konusu sözleşme şartlarını; “(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak” olarak açıkladı.

Ardından diğer şartlarını da açıklayan İçişleri Bakanlığı, sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşının doldurmamış olmayı şart koştu. Yani İçişleri Bakanlığı, adayların 1 Ocak 1987 tarihi ve sonrasında doğmuş olmasını şartları arasına ekledi. Bunun yanı sıra 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B Grubu’ndan puan türünü dikkate alacağını bildiren İçişleri Bakanlığı, lisans eğitimi gerektiren pozisyonlar için KPSSP3, ön lisans eğitimi gerektiren pozisyonlar için KPSSP93, lise mezuniyeti gerektiren pozisyonlar için ise KPSSP94 türündeki puandan en az 60 almayı şart koştu.

İlgili Makaleler