Personel Alımı

İçişleri Bakanlığından Önemli Duyuru! 35 Personel Alınacak!

İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi resmi internet sitesinden iş arayanlara yönelik yeni bir iş ilanı yayınladı. İş arayan herkesi yakından ilgilendiren ilana göre 35 uzman yardımcısı alınacak. Sınavla personel alacağını ifade eden İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi şartlarını da duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2021 olan İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi uzman yardımcısı alım sınavı detayları..

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16,
KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri
puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde;
alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip
adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş
olanlar başvurabilir) olmak.

SINAV BAŞVURUSU

Giriş Sınavı başvuruları 31 Aralık 2021 – 09 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi
Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak
olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

Adayların Giriş Sınavının yazılı kısmına girmeye hak kazanıp kazanmadıkları her adayın kendi
sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi
bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 12 – 19 Ocak 2022 tarihleri arasında sınav hizmetlerinin yerine
getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90.00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009
4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve
sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

Sınava girmeye hak kazanan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.
Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan
veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya
hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe
uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm
haklarını kaybedecektir.

İlgili Makaleler