Kamu Haberleri

İnteraktif Vergi Dairesi borç yapılandırması nasıl yapılır?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren “borç yapılandırması” için başvuru süreci başladı. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte vatandaşlar, internet üzerinden borç yapılandırma işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte detaylar…

İlk olarak İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesine giriş yapınız. Kolay erişim için aşağıda belirtilen linki tıklayınız.

İnternet sitesine giriş yapmak için üye olunacağı gibi, TC kimlik numarası ile e-devlet şifresini kullanarak da işlemler yapılabiliyor.

Sisteme giriş yapılmasının ardından kolay bir kullanım ekranı sizi karşılıyor.

Sol tarafta yer alan kutucuklardaki ‘yapılandırma işlemleri’ sekmesi tıklanıyor.

Hemen ardından ise ‘başvuru formu’ tıklanarak borç yapılandırma sayfasına geçiş yapılıyor.

Burada ilk olarak borcun olduğu vergi dairesi seçiliyor.

Aynı sayfa üzerinde ödemenin peşin ya da kaç taksitte ödeme yapacaksınız onu bilgisi giriliyor.

Sonrasında aynı bilgi yazılı olarak da belirtilen kutucuğa işleniyor.

Son olarak ise açıklamaların olduğu kısımlardaki ‘evet’, ‘hayır’ kutucuklarından gerekli olanlar işaretlenip sayfanın en altındaki ‘tamam’ kutucuğuna basılıyor.

Başvuru alındıktan sonra, başvurunuz onay sürecine giriyor. Tüm bu işlemler yaklaşık 3 dakikada sona eriyor.

Borç yapılandırması yapan kişiler aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.

BORÇ YAPILANDIRMASI TAAHHÜTNAMESİ

İşbu taahhütname, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine istinaden geliştirilen İnteraktif Vergi Dairesi sistemine erişim ve sunulacak hizmetler hususunda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletilemeyeceğini ilişkin değiştirilemez olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmesini düzenlemektedir.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen, istenildiğinde değiştirilebilecek olan kişisel şifrenin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, korunması ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılması gibi sorumlulukların tarafıma ait olduğunu;

Unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sorumlu olmadığını,

İnteraktif Vergi Dairesinin sunduğu altyapı ve yazılım sistemlerini zarara uğratacak, güvenliğini zedeleyecek veya sağlıklı çalışmasının engelleyecek hususların oluşmaması için tarafından belirlenecek her türlü teknik ve idari önlemin alınacağını; buna rağmen oluşan ihtilaflarda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan kayıtların esas alınacağını,

İnteraktif Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuru ve uyarıların yazılı talimat yerine geçeceğini,

İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan hizmetlerin içerik ve kapsamında önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabileceğini,

İşbu taahhütname çerçevesinde İnteraktif Vergi Dairesine tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının mükellefin münhasıran kendisine ait olduğunu,

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerini kullanırken ortaya çıkabilecek cihaz arızası, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb. teknik nedenlerden dolayı hizmetin yerine getirilememesi durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını,

492 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince kişilerin sorumluluğu başlığında izah edilen önlemlerin ve uyarıların uygulanmadığı takdirde, İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan işlemlerin niteliğinde ve niceliğinde kısıtlamalara gidebileceğini;

İnteraktif Vergi Dairesinde yapılan her türlü işlemin vergi kanunlarına tabi olduğu ve yapılan işlemin vergi kanunlarına aykırı görüldüğü durumlarda idarenin cezai yaptırımının olacağını;

Yukarıdaki arz ve izah edilen neden ve gerekçeler ile İnteraktif Vergi Dairesine herhangi bir cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletilemeyeceğini, bu konularda hangi nam altında olursa olsun İnteraktif Vergi Dairesine karşı hiçbir talep ve iddiada bulunulamayacağını ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesinden yapılan işlemlerden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Hemen borç yapılandırması başvuru ekranına erişmek için BURAYA TIKLAYINIZ

 

İlgili Makaleler