Personel Alımı

İş Arayan Herkesi İlgilendiriyor! Ticaret Bakanlığı Şartlarına Uyanlar Başvurabilecek! İşte O Şartlar…

Ticaret Bakanlığı, resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı merkezi yerleştirmeyle 16 sözleşmeli büro personeli alacağını ifade etti. Başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Ticaret Bakanlığı’nın genel ve özel şartları…

 GENEL ŞARTLARI

2.1.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci
maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki,
b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki
şartları taşımaları gerekmektedir.
2.1.2 Ticaret Bakanlığına yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması
yaptırılacaktır.
2.1.3 Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.
2.1.4 Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları
bölümünde aranılan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvan itibariyle aşağıdaki
şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok
dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.
2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak sözleşmeli
pozisyonları tercih eden adayların;
a) Sağlık bakımından büro personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmaması,
b) KPSS’ye girmiş ve 2020-KPSS sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP-3, ön lisans
mezunları için KPSSP-93 puanı almış olması,
c) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek büro personeli pozisyonunun karşısında yer alan bölümlerden
mezun olması gerekmektedir.

İlgili Makaleler