Personel Alımı

İş Arayan İşçilere Duyuruldu! 40 İşçi Personel Alınacak!

İş arayan binlerce işçi için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü Sakarya ve Sivas bölgelerinde 40 işçi alımı yapacağını duyurdu. Kaynakçı, tesviyeci CNC Operatörü, alanlarında yapılacak olan personel alımı için son başvuru tarihi 14 Ocak olarak belirlendi. TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü işçi ilanının şartları nelerdir?

İşçi Alım Şartları

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 25 yaşını aşmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde / mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir) şartları aranır.

İlgili Makaleler