Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Personel Alımı

İş Arayan Temizlik ve Güvenlik Görevlileri! Lise Mezunları Başvurabilecek!

Hitit Üniversitesinin resmi olarak yaptığı açıklamaya göre bünyesine temizlik ve güvenlik personelleri alınacak. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği ilanın şartları arasında en dikkat çeken ise en az lise mezunu aranması, KPSS şartının olmaması ve 35 yaşın altında olması oldu. Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi’nin personel alımına başvuru için son gün 22 Ocak olarak belirlendi. Hitit Üniversitesi temizlik ve güvenil personel alım şartları nelerdir? İlana kimler başvurabilir? İşte genel ve özel şartlar…

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak.

2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 puan türünden en az 55 puana sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma Başlıklı Ek 1 nci maddesinin (b) fıkrasına
eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu”
gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.

Destek Personelinin (Temizlik Hizmetleri) Görevleri

Üniversitenin ve bağlı birimlerin açık ve kapalı mekânları, binaların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kaloriferpetekleri, pervaz vb. yerleri silmek.

Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak.

Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe
tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek.

Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak.

Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama
işlemlerini yürütmek.

Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.

Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.

Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak, birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Cinsiyeti erkek olmak.

2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 55 puana sahip olmak.

İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak ve gece-gündüz, iç-dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

170 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla, boy uzunluğunun cm. cinsinden son iki rakamı ile kilosu
arasındaki farkın 15’den fazla 15’den az olmaması. (Örneğin 70+15=85’den fazla, 70-15=55’den az olmaması
gerekmektedir.)

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.

İlgili Makaleler