Personel Alımı

İş Arayan Vatandaşlara Önemli Duyuru! 30 Gün İçinde Başvuranlar Alınacak!

Türk Patent ve Marka Kurumu iş arayan milyonlarca vatandaş için resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre; eczacılık, işletme ve endüstriyel tasarım alanlarında uzman yardımcıları alacağını ifade eden Türk Patent ve Marka Kurumu 30 gün içinde resmi internet sitesinden (www.turkpatent.gov.tr) başvuruları kabul edeceğini belirtti. Türk Patent ve Marka Kurumu ilanının sınav başvuru şartları nelerdir?

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler,
eczacılık, güzel sanatlar fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2020-2021
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan
türlerinden asgari puanı almış olmak,
4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C)
düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul
edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak

İlgili Makaleler