Kamu HaberleriPersonel Alımı

İş Arayanlara Duyuru! Ticaret Bakanlığı Yayınladı! 60 Personel Alınacak!

Ticaret Bakanlığı önemli bir duyuruda bulundu. Resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre 60 personel alımı yapacak. Alınacak 60 müfettiş yardımcısının KPSS sınavından en az 85 puan almış olması gerekmektedir. Adayların sınava tabi tutulacağı ilana son başvuru tarihi 13 Ekim 2021 olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı sınav ilanının genel şartları…

GİRİŞ ŞARTLARI

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

1.2. En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;

Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 600 kişi,

Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,

İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,

içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

1.4. Giriş Sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması,

1.5. Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,

1.6. Süresi içinde başvurmuş olması, gerekmektedir.

İlgili Makaleler