Personel Alımı

İşçi Alımları Başladı! Başkanlık Son Başvuru Tarihini Açıkladı!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre personel alımı başladı. Yayınlanan iş ilanına göre 29 sürekli işçi alınacak. Alım için sınava tabii tutulacak olan personel adaylarında KPSS şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adayların ise 24 Aralık 2021 tarihine kadar sınava başvurularını iletmeleri gerekecek. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı personel alım şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
1.2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
1.3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
1.4. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.
1.5. İlanın ekindeki kontenjan ve asgari nitelik (Ek) tablosunda belirtilen başvuru şartlarını taşımak.
1.6. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı hak etmemiş olmak.

İlgili Makaleler