Önemli Başlıklar

İşe başlama tarihlerine göre kim ne zaman emekli olabilir?

Her çalışan kadın-erkek, ne zaman emekli olabileceğini merak eder. SSK, Bağ-Kur ve 4C’ye tabi devlet memurlarının, işe başlama tarihlerine göre ne zaman emekli olabileceği, önce SSK’dan sonra BAĞ-KUR’a veya emekli sandığına prim ödeyenler hangi statüye göre emekli olabilir? Emekli maaşlarını belirleyen faktörler nelerdir? Tüm bu sorulara Doç. Dr. Resul Kurt cevap verdi? İşte detaylar…

Her çalışanın hayalidir emekli olmak. Ne zaman emekli olacağımızı zaman zaman hesaplarız. Hatta gençlerimiz bile şimdiden ne zaman emekli olacağını hesaplıyor. Kamuda, özel sektörde, kendi hesabına çalışan Bağ-Kur’luların emeklilikte farklı hesapları var. Peki, nasıl farklılıklar var? Özel-kamu farkı var mı? Emeklilikte koşul farklılıkları var mı? Kadın Erkek açısında durum nedir? Bu farklılıklardan bahs ederken dün nasıldı bu bugün nasıl?

İstinye üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, bu soruların yanıtı verdi;

Gençlerimiz daha çalışmaya başladığı ilk günden itibaren ne zaman emekli olurum? Diye hesaplamaya başlıyor. Emeklilik her çalışanın en doğal en tabii hakkıdır. Ama tabi olduğumuz statü, emeklilik koşullarını değiştirir. Kişilerin emeklilikte alabileceği imkanları farklılaştırır. Emekli aylığından emeklilik yaşına kadar, birçok konuyu belirler. Biliyorsunuz 4 sıfatı var! SSK’lı dediğimiz, yeni ismi 4A’lılar… Yine eskiden Bağ-Kur dediğimiz, şimdi ki ismi 4B’liler… Yine devlet memurları için 4C’liler var… 4. Olarakta banka sandıklıları var. 17 bankada ki sandıklarda, banka çalışanlarının emeklilikleri ile ilgili koşulları, hakları, bağlı oldukları sandıklar tarafından belirleniyor. Bu şu anlama geliyor;

4 FARKLI EMEKLİLİK STATÜSÜ

4 farklı kategori, 4 farklı çalışma ve 4 farklı emeklilik modeli olduğu anlamına geliyor. Tabi SSK’lı olanlar için daha kolay. SSK’lılar çalışma tarihine bakarak ne zaman emekli olabileceğini görür. Yine bu anlamda BAĞ-KUR emekliliklerinde daha farklı bir model var.

2020’de ki gün sayılarına bakarak ne zaman emekli olabileceği belirleniyor. Aynı şey, SSK dışında ki devlet memurları içinde geçerli.

HANGİ STATÜDEN EMEKLİ OLUNUR?

Emeklilikte ne kadar maaş alacak? Maaş hesaplaması nasıl olacak? Hangi tarihlerde emekli olacak? Bunların hesaplamaları hangi statüye göre emekli olacağı, son 7 yıla bakılır. Yani en son prim ödemesine bakılır. Hangi statüye göre emekli olacağını bu statü belirler. 7 yılda SSK günü fazlaysa SSK’dan, BAĞKUR pirimi fazlaysa Bağ-Kur’dan, emekli sandığı prim günü fazlaysa emekli sandığından emekli olur.

Kadın ve erkeklerde farklı emeklilik yaşı vardır.

4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Önce 2000 yılında, son olarak da 2008 yılında yapılan değişiklik sonrası 4A emekli maaşının hesaplanması için 3 farklı dönem oluşturulmuştur. Buna göre 4A emekli maaşının hesaplanması için temel alınan tarihler şu şekilde sıralanmaktadır.

*2000 yılından önce 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplaması kat sayı ve aylık bağlama oranı, gösterge rakamı kullanılarak yapılır. Karışık bir formüle sahip olan emekli maaşı hesaplaması şu şekilde örneklendirilebilir. Mesela 2019 yılında emekli olacak bir kişi için esas alınacak değerler, 2018 yılına ait olacaktır. Yani, emekli olacağı yıldan bir yıl öncesine ait değerler baz alınır. Bu değerlerin bulunması için neler yapılmalı?

10 YILDA Kİ KAZANCI 10’A BÖLÜNÜR

Gösterge rakamı için; Kişinin yıllık ortalama kazancı hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken son 10 yılın kazancı değerlendirilir. Daha sonra kişinin son 10 yıldaki kazancı 10’a bölünür, yıllık ortalama kazancı bulunur. Bu hesaplama sonrasında bulunan değer, gösterge tablosu ile karşılaştırılarak en yakın değer, gösterge rakamı olarak kabul edilir.

Katsayı için; Katsayı için değer 12000 kabul edilmektedir.

Aylık bağlanma oranı; Aylık bağlanma oranı hesaplamasında ise oran %60 kabul edilmektedir.

Bu değerlere göre 2000 yılından önce 4A SSK girişi olan bir kişinin maaşının hesaplanması için kullanılan formül;

Gösterge rakamı X Aylık bağlama oranı X Katsayı = 4A emekli maaşı şeklindedir.

2000-2008 ARASI 4A’DAN GİRİŞİ OLANLAR

*2000-2008 yılları arasında 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşının hesaplamasında ise çok daha farklı bir formül kullanılmaktadır. 2000 yılı öncesindeki hesaplamalarda kullanılan gösterge rakamı 2000-2008 yılları arasındaki hesaplamalarda kullanılmamaktadır.

Bu formülde gösterge rakamının yerine güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. Bu hesaplamalarda baz alınan değerler de şu şekilde hesaplanmaktadır;

Güncelleme katsayısı; Güncelleme katsayısı hesaplanırken, kişinin emekli olacağı yılın bir yıl öncesindeki yıla ait büyüme rakamları ve TÜFE rakamları kullanılmaktadır. Kişinin 2000-2008 yıllarındaki (2000 yılı dâhil olmak üzere) sahip olduğu tüm kazançları güncellenerek ortalaması alınır.

Aylık bağlama oranı; Aylık bağlama oranı hesaplaması ilk 10 yıl için %3,5 oranı üzerinden, sonrasındaki 5000 gün için %2 oranı üzerinden, sonrasında yatırılan 9000 gün için ise %1,5 oranı üzerinden yapılır..
Yine bu değerlere göre 2000 ila 2008 yılları arasında 4A sigorta girişi olanlar için emekli maaşı hesaplanması için gerekli formül;

Güncelleme katsayısı X Aylık bağlanma oranı = 4A emekli maaşı 2019 yılında şu şekildedir.

2008’DEN SONRA 4A SSK GİRİŞİ OLANLAR

*2008 yılından sonra 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplamaları önceki yıllara göre biraz daha farklı bir formül ile yapılmaktadır. Emekli maaş hesaplamasında aylık kazancın ortalaması ile bağlanma oranı baz alınır. Bu değerlere göre hesaplama şu şekilde yapılmaktadır;

Ortalama aylık kazanç; Ortalama aylık kazancın hesaplamasında güncelleme katsayısı kullanılır. Güncelleme katsayısı hesabında bir önceki senenin büyüme hızı ve TÜFE oranı %30 olarak belirlenir.
Aylık bağlanma oranı; Aylık bağlanma oranı %40 oranından hesaplanır.

7200 günden fazla yatırılan primlerde her bir yıl için bağlanma oranı %2 artarak hesaplanır.

4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SSK yani şimdiki adıyla 4A emekli maaşı hesaplama için Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden sorgulama yapılmaktadır. Bu sorgulama için izlenecek adımlar;

Açılan sayfada, doldurulması istenilen bilgileri girin.

‘Sorgula’ seçeneğine tıklayın. Sorgulanması istenen bilgiler;

TC Kimlik Numarası
SSK Sicil Numarası
Baba Adı
Nüfus İl
Doğum Tarihi

4B (Bağ-Kur) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Bağ-Kur, şimdiki adıyla 4B emekli maaşı hesaplaması, 4A emekli maaşı hesaplamasında olduğu gibi 3 farklı tarihe göre değişiklik gösterir. 4B emeklilik maaşı hesaplaması gerekli formüller şu şekilde yapılmaktadır.

*2000 yılından öncesi için yapılan hesaplamalarda en son basamaktan 1 tam yıl prim ödemesi gerçekleşmiş ise primin %70’i maaş olarak bağlanır. Son basamaktan ödenmemiş durumlarda ise bir önceki basamağa göre hesaplanır.

*2000-2008 yılları arası için 4B emeklilik maaşı hesaplama formülü;

Ağırlıklı ortalama X Aylık bağlanma oranı = 4B emekli maaşı

2000-2008 yılları arası toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı = Ağırlıklı ortalama şeklindedir.

*2008 yıllı sonrasındaki dönemde 4B emekli maaş hesaplama formülü;

Ağırlıklı ortalama x Aylık bağlama oranı= 4B emekli maaşı

Büyüme hızı ve TÜFE rakamları ortalaması =Ağırlıklı ortalama

2008 yılı sonrası yatan toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı=Dönem ağırlığı

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4B emekli maaş hesaplaması için online işlemleri takip etmek istiyorsanız e-devlet sistem üzerinden gerçekleştirilecek olan aşağıdaki adımları sırasıyla yapmalısınız.

Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi adresine giriş yapın.

Adrese girdiğinizde e-devlet kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

E-devlet sisteminde kimlik doğrulama işlemi için TC. kimlik numarası ve e-devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir. (Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.)
Kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra açılan sayfada dikkat edilmesi gerekenlerin yazılı olduğu bir metine yönlendirileceksiniz.

Metinde, sistemdeki 4B bilgilerinize göre işlemler yapılacağı ve yaklaşık bir hesap çıkacağı bilgisi verilmektedir.

Metnin altında “Kurumu” yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım seçeneklerinden birini seçerek “Sorgula” butonuna basın.

Emekli maaşınızın ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri otomatik olarak göreceksiniz.

İlgili Makaleler