Personel Alımı

İŞKUR aracılığı ile kamuya 315 Güvenlik Görevlisi, Hasta Bakımı Elemanı ve Temizlik Görevlisi alınacak!

İŞKUR kamu kurumlarından olan Ankara Üniversitesi bünyesinde Güvenlik Görevlisi, Hasta Bakımı Elemanı ve Temizlik Görevlisi meslek guruplarından toplam 315 personel alımı yapılacağını duyurdu. Ankara Üniversitesi personel alımı başvuruları İŞKUR’un internet sayfası üzerinden yapılacak olup, başvurular 29 Haziran ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Personel alımı için başvuru şartları ve diğer detaylar aşağıda verilmiştir.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye iş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ sayfasında yer alan ilana göre Ankara Üniversitesi, Güvenlik Görevlisi, Hasta Bakımı Elemanı ve Temizlik Görevlisi olmak üzere toplamda 315 personel alımı yapacak. Alınacak personeller, üniversite bünyesinde daimi olarak istihdam edileceklerdir. Peki Güvenlik Görevlisi, Hasta Bakımı Elemanı ve Temizlik Görevlisi alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Ankara üniversitesi tarafından yayınlanan iş ilanında şu bilgilere yer verildi;

KAMUYA PERSONEL ALIM İLANI

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.
Güvenlik Görevlisi, Hasta Bakımı Elemanı ve Temizlik Görevlisi alımı için istenilen mezuniyet şartı ve kadro dağılımını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.

DENEME SÜRESİ

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29/06/2020 – 03/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler ile kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla istenilen belgeler daha sonra (http://personeldb.ankara.edu.tr) internet adresinde yayımlanacaktır.

KURA İŞLEMLERİ 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 28/07/2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.

KURA ÇEKİMİ

Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi http://youtube.com/ankuzem adresinden canlı olarak yayımlanacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgili Makaleler