İşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

İŞKUR aracılığı ile kamuya güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve teknisyen alımı yapılacak!

İŞKUR aracılığı ile kamu kurumlarından olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere silahsız güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve teknisyen alımı yapılacak! Personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olup başvurular yarın mesai bitiminde sona erecektir. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımına ilişkin yayınlanan ilan detayları aşağıda verilmiştir.

Kamu kurumlarında olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ sayfasında yer alan ilanlara göre, İŞKUR aracılığı ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere aşağıda kadro dağılımı belirtildiği üzere silahsız güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve teknisyen alımı yapılacak!

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

2 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, 1 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni, 1 Muhasebe Yardımcı Elemanı, 8 silahsız Güvenlik Görevlisi ve 3 temizlik personeli alımı olmak üzere toplam 15 personel alımı yapılacaktır.

KADROLARA GÖRE BELİRLENMİŞ ÖZEL ŞARTLAR

-Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Teknisyeni Ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Alımı

En az 2 yıl Tesisat bakım-onarım ve klima bakım onarım alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. (En Az 2 Yıl Hizmetinin Bulunduğunu SGK Hizmet Dökümü İle Belgelemek veya Bonservis belgesi ile beyan etmek)

-Güvenlik Görevlisi Alımı

5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,
Ön lisans mezunu olmak.
Kadın adaylarda en az 163 cm. boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm. boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,15’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.
(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

-Temizlik Personeli Alımı

Lise ve dengi okul mezunu olmak.
Bayan Temizlik Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta ve rehabilitasyon bakım merkezi bayan katındaki temizlik işerinde çalıştırılmak üzere hesaplanmıştır.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 15/10/2020 tarihinde saat 10:00 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi B Blok Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne web sayfasından ( https://www.afsu.edu.tr ) duyurulacaktır.

2.Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebilecektir.

İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)

8. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan bakım onarım hizmetleri işçi alımı için) aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

SÖZLÜ SINAV

1. Rektörlüğe alınacak olan sürekli işçilerden kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17.nci maddesi gereğince Rektörlüğümüzce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.afsu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ

1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SINAVA İTİRAZ

5. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, Üniversitemiz internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6. Kura sonucunda ismi asil listede olup sözlü mülakata katılmayan adayların yerine kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

1.Noter kurası ile atanmaya hak kazanıp sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine kura sırası ile aranan şartlara haiz yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4.Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1- Ülkemizde de görülmekte olan CORONAVİRÜS- COVID-19 salgını nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvuru şartlarını taşıyan adaylar; İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapacaktır.

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı
En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı

2- İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerimizden başvuru alınmayacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

7. Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

12. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenilecektir. İstenilen evrakları teslim etmeyen, durumlarını belgelemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava katılmaya hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adayların gerekli belgeleri istenilecektir.

13. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir.

14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

15. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasından https://www.afsu.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.

16. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

İlgili Makaleler