İşkur İş İlanları

Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü İŞKUR aracılığı ile engelli temizlik personeli alımı yapacak!

Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere, Antalya ili genelinde engelli temizlik personeli alımı yapacaktır.

Alınacak temizlik personelleri en az lise mezunu öğrenim düzeylerinde olacak olup, başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR şubelerinden şahsen veya aşağıda belirtilen link üzerinden 16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında online kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nün personel alımı ile ilgili yayınladığı resmi ilana göre;

ÖZEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

6. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.  Ataması yapılan işçi 3 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil(tayın ) talebinde bulunamayacaktır.

8. Sınava Müracaat edebilmek için ANTALYA İlinde ikamet ediyor olmak.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

10. Engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engelli olduğunu belgelemek.

(Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.)

11.İstihdam edilecek personel VI. Bölge Müdürlüğünde (Antalya) çalıştırılacaktır.

12. Asil adaylar haklarında yapılacak güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip göreve başlatılacaklardır.

KURA İŞEMLERİ İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Başvuru yapan adaylar;

a) Nüfus cüzdanı örneğini

b) Mezuniyet belgesi örneğini

c) Engel Durumunu belirten Sağlık Kurulu Raporunu  (%40 ve üzeri)

d) Öncelik hakkına sahip olanların durumunu belirten belgeyi,

sınav ilanının yayınlandığı tarihten başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (A Blok, 3. Kat) Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, Posta Kodu: 06338, Emek Çankaya/Ankara/TÜRKİYE) teslim etmeleri gerekmektedir.(Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır) Teslim etmeyenler ve evraklarında eksiklik bulunanlar kuraya dahil edilmeyecektir.

KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

1) Ön İnceleme Komisyonu tarafından belgeleri incelendikten sonra kuraya girmeye hak kazanan adayların kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

2) Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

3) Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

4) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

5) Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (50 Puan), Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (30), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20) konularında sınav komisyonu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

3) Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirilme yapılacaktır.

4) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlana hemen online başvuru yapmak için burayı tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir