İşkur İş İlanları

Bursa Teknik üniversitesi İŞKUR aracılığı ile 12 temizlik personeli alımı yapacak!

Bursa Teknik üniversitesi bugün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un internet sayfasında yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ kategorisinde yayınlanan ilana göre Bursa Teknik üniversitesi en az ilkokul veya ortaöğretim mezunu 12 temizlik personeli alımı yapacağı belirtildi.

Bursa Teknik üniversitesi temizlik personeli alımı iş başvuruları İŞKUR şubelerinden veya İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online yapılacak olup, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar için ilan altında başvuru ekranına ait link verilmiştir.

GENEL ŞARTLAR

1.Türk vatandaşı olmak,
2. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal-düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecil veya muaf olmak),
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlkokul veya ortaöğretim mezunu olmak,
2. Kazanan adaylar için; temizlik kimyasallarına alerjisi olmadığını belgelemek
3. Kazanan adaylar için; sağlık raporu almak.

C) İlan ve Başvuru İşlemleri ile Kura – Sözlü Sınav Tarih ve Yeri
İlan ve Başvuru: 16-20 Aralık 2019
Başvuru şartlarını taşıyanların ilan edilmesi: 25.12.2019

Kura Tarihi ve Saati: 26.12.2019 tarihi saat 09:00-12:00
Kura Yeri: Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok Erguvan Salonu Yıldırım/BURSA
Kura Sonucunun İlanı: 27.12.2019

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 07.01.2020 tarihi saat 08:30-17:00
Sözlü Sınav Yeri: Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok Z-56 No’lu Oda Yıldırım/BURSA
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 09.01.2020

AÇIKLAMALAR

1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 2. Temizlik Görevlisine ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü Sınava alınacak asıl adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadronun dört katı noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek olup toplam istihdam sayısının 4 (dört) katı sayıda asil/yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asil ve yedek aday listeleri Bursa Teknik Üniversitesi web sayfasında ( https://www.btu.edu.tr ) ilan edilecektir.
3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan ve çekilecek Noter Kura sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adayların sözlü sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Bursa Teknik Üniversitesi web sayfasında ( https://www.btu.edu.tr ) ilan edilecek olup bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
4. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında iptal edilecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adayların ataması iptal edilerek göreve başlatılmayacaktır.
7. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazananlardan; doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Bursa Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
8. Başvuru yapan adayların başvuru, kura, sınav ve atama sürecini Üniversitemizin web sayfasından (https://www.btu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
9. Diğer hususlarda ilgili 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.
10. Sınav sonucuna göre atananların görev yerleri Üniversitemiz Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) tarafından belirlenecektir.
11.İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde görevinden ayrılanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılacaktır.

İlana İŞKUR sayafı üzerinden online başvuru yapmak için burayı tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir