İşkur İş İlanları

Hangi şeker fabrikaları personel alımı yapıyor?

Şeker Fabrikaları (Türkşeker) Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasında bugün yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Şeker fabrikaları, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere toplam 1500 personel alımı yapacak. Şeker Personel alımı başvuruları bugün başlamış olup resmi ilan aşağıda belirtildiği gibidir.

BAŞVURU TARİHİ

Şeker personel alımı başvuruları bugün başlamış olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 06 Ocak 2020 tarihine kadar, İŞKUR şubelerinden veya İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online olarak başvuru kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1500 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi, MYO/Ön Lisans, Mühendislik Fakültesi ve Lisans mezunu) alımı yapılacaktır.

BAŞVURULARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Ön Lisans/MYO ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla ve ulusal düzeyde, ortaöğretim mezunu işçi talepleri ise noter huzurunda ve il düzeyinde çekilecek kura ile belirlenir.

4- KPSS ile ilgili alımlar için en az 60 puan almış olmak.

5- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler ya da koşullu salıverilenlerin eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

6- Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

7- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

9- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

10- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

11-Başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

13- Noter kurasıyla belirlenecek adaylar için il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

14-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

15-Tehlikeli/ Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık kurulu raporu alabilecek durumda olmak.

16- Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak olup 3 (üç) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.

17-İşyeri ilgili Fabrika Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

18- Kura sonucu ve KPSS puanı ile belirlenen asil adayların en geç 24.01.2020 Cuma günü akşamına kadar istenilen belgeleri (Kimlik, öğrenim belgesi, öğrenim belgesinin E-Devletten alınmış çıktısı, ehliyet ve askerlik durum belgesi) başvuruda bulundukları fabrika müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmekte olup evraklarında eksiklik olan veya uygun olmayan evrakla başvuran adaylar ile süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

KURA ÇEKİMİ

Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini, sayılarını ve fabrikaların açık adresleri ile kura tarihlerini gösteren tablo ilişiktedir.

Kura çekimi sonucu oluşan listede yer alan adaylar Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet sitesinde de ilan edilecek olup, duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca değişiklik olması halinde Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet adresinde gerekli duyuru yapılacaktır.

Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından fabrikanın bulunduğu adreste yapılacaktır.

HANGİ FABRİKALARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Ağrı şeker fabrikası yaşar Kemal Cad. 5. Km 04210-ağrı 472-215 38 45 (4 hat) 472-215 35 80 agrıseker@turkseker.gov.tr

Ankara şeker fabrikası Ayaş Ankara yolu blv. 16.km, 06790-etimesgut-ankara 312-244 93 00 (20 hat) 312-244 90 78 ankaraseker@turkseker.gov.tr

Burdur şeker fabrikası şeker evleri mh. Yunus emre cd. No: 2 15220-burdur 248-233 19 35 (4 hat) 248-233 12 67 burdurseker@turkseker.gov.tr

Elazığ şeker fabrikası organize sanayi, 23179 yazıkonak 23179-elazığ 424-251 28 75 (5 hat) 424-251 24 14 elazıgseker@turkseker.gov.tr

Erciş Şeker Fabrikası Haydarbey Mah. Van-ağrı yolu bulvarı 9.km 65400 Erciş Van 432-388 20 09 (5 hat) 432-388 20 05 ercısseker@turkseker.gov.tr

Ereğli şeker fabrikası bahçeli, Adana yolu 42310 Ereğli Konya 332-734 59 30 (7 hat) 332-734 59 38 ereglıseker@turkseker.gov.tr

Eskişehir şeker fabrikası sivrihisar-2 cd. No:195, 26120 tepebaşı/Eskişehir 222-230 27 39 (10 hat) 222-230 27 38 eskısehırseker@turkseker.gov.tr

Ilgın şeker fabrikası Afyon Konya yolu, 8. Km 42600 ılgın-Konya 332-885 72 00 (8 hat) 332-885 72 10 ılgınseker@turkseker.gov.tr

Kars şeker fabrikası Erzurum yolu 9 km Fevzi çakmak 36360-kars 474-213 57 21 (6 hat) 474-21 357 33 karsseker@turkseker.gov.tr

Kastamonu şeker fabrikası yavuz selim, taş köprü yolu 18. Km 37070-kastamonu 366-242 73 11 (8 hat) 366-242 73 33 kastamonuseker@turkseker.gov.tr

Malatya şeker fabrikası Özalper Mah. Ankara asfaltı 44080-malatya 422-212 10 44 (8 hat) 422-212 10 52 malatyaseker@turkseker.gov.tr

Susurluk şeker fabrikası yeni, bandırma yolu 10600-susurluk-balıkesir 266-865 19 40 (4 hat) 266-865 26 05 susurlukseker@turkseker.gov.tr

Uşak şeker fabrikası Ankara karayolu 5.km 64120 uşak 276-231 14 91 (5 hat) 276-231 17 32 usakseker@turkseker.gov.tr

Yozgat şeker fabrikası çatmasöğüt, Sivas yolu 66701 Sorgun-Yozgat 354-441 10 10 (7 hat) 354-441 10 18 yozgatseker@turkseker.gov.tr

Ankara makine fabrikası Ayaş Ankara yolu blv. 16.km, 06790-Etimesgut-ankara 312-244 93 00 (20 hat) 312-243 14 47 ankaramakına@turkseker.gov.tr

Eskişehir makine fabrikası sivrihisar-2 cd. No:195, 26120 Tepebaşı/Eskişehir 222-230 27 39 (10 hat) 222-230 59 15 eskısehırmakına@turkseker.gov.tr

Elektromekanik aygıtlar fabrikası Ayaş Ankara yolu blv. 16.km, 06790-etimesgut-ankara 312-244 93 00 (20 hat) 312-244 82 86 ankaraemaf@turkseker.gov.tr

Hangi kadrolara personel alımı yapıldığını, kadrolara göre belirlenmiş başvuru şartları ve öğrenim şartlarını öğrenmek için buraya tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir