İşkur İş İlanları

Hitit Üniversitesi kadrolu olarak temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 10 Ocak 2020 tarihi itibari ile yeni kamu iş ilanları yayınladı. Bugün yayınlanan ilanlara göre Hiti Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, en az ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden temizlik personeli ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Üniversite kadrosuna 11 Temizlik personeli ve 7 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 18 personel alımı yapılacak olup, iş başvuruları 10-14 Ocak 2020 tarihleri arasında İŞKUR şubelerinden veya İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.

İŞKUR üzerinden online başvuru yapabilmeniz için aşağıda link verilmiştir. Belirtilen link alanını tıklayarak online başvuru kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltasakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

9. Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

11. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atamaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

12. Talepler Çorum Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Çorum’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir,

13. Talep sahibi kamu kurumunca talebe başvuru yapan adaylardan istenilecek diğer bilgi/belgeler ile yapılacak olan yazılı/sözlü sınava ilişkin bütün duyuruların www.hitit.edu.tr adresinden takip edilmesi, tereddüt edilen hususlarda ise ilgili kamu kurumu ile iletişim kurulması gerekmektedir.

14. 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlayarak son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Güvenlik görevlisi alımı için)

15. Temizlik personeli alımı için adayların en az ilköğretim mezunu, güvenlik görevlisi alımı işçin adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden temizlik personeli alımı başvuru ekranı için burayı tıklayınız

Güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranı için burayı tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir