İşkur İş İlanları

İŞKUR aracılığı ile kamuya 11 temizlik personeli alımı yapılacak!

Kamu kurumlarından olan Hitit Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Türkiye iş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’Kamu İş İlanları’’ kategorisinde yayınlanan ilana gire Hitit Üniversitesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere 11 temizlik personeli alımı yapacak!

Temizlik personeli alımı iş başvuruları İŞKUR’un il-ilçe şube müdürlüklerinden veya aşağıda belirtilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmekte olup, Hitit üniversitesinin İŞKUR sayfasında yayınladığı resmi açıklama şöyle;

BU İLAN İÇİN ÇALIŞMA ADRESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ KARGI EĞİTİM BİRİMİ’DİR.

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltasakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

9. Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

11. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atamaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

12. Talepler Çorum Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Çorum’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir,

13. Talep sahibi kamu kurumunca talebe başvuru yapan adaylardan istenilecek diğer bilgi/belgeler ile yapılacak olan yazılı/sözlü sınava ilişkin bütün duyuruların www.hitit.edu.tr adresinden takip edilmesi, tereddüt edilen hususlarda ise ilgili kamu kurumu ile iletişim kurulması gerekmektedir. 13. 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlayarak son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

14.Talep sahibi kamu kurumunca talebe başvuru yapan adaylardan istenilecek diğer bilgi/belgeler ile yapılacak olan yazılı/sözlü sınava ilişkin bütün duyuruların www.hitit.edu.tr adresinden takip edilmesi, tereddüt edilen hususlarda ise ilgili kamu kurumu ile iletişim kurulması gerekmektedir.

İŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İş başvurularınız için öncelikli olarak buraya tıklayınız ve artından ”işyeri ünvanı” yazan kısıma ”HİTİT ÜNİV ERSİTESİ” yazısını direk aynı şekilde kopyalayıp yapıştırınız ve ardından ara butonuna basınız. Açılan sayfa üzerinde, üniversitesin İŞKUR sayfasında yayınladığı iş ilanları görüntülenir. Buradan temizlik personeli alımı ile ilgili ilanlarının üzerinde tıklayarak başvuru ekranına ulaşabilir ve buradan iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir