İşkur İş İlanları

Kamuya İŞKUR aracılığı ile lise mezunu temizlik görevlisi alımı yapılacak!

Malatya’da İnönü Üniversitesinde İŞKUR üzerinden 20 temizlik görevlisi alım ilanı yayınlandı. 27.01.2020 tarihinde yayınlanan ilana başvuru yapmak isteyen adaylar başvuruları, İŞKUR şubelerine şahsen giderek ya da aşağıda bulunan linke tıklayarak yapabilirler.

Türkiye İşçi Bulma Kurumu(İŞKUR)’un resmi sitesinde açık iş ilanları kategorisinde bulunan temizlik görevlisi alımı ilanına başvurmak isteyen adayların son başvurularını ise 31.01.2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Temizlik görevlisi olarak İnönü Üniversitesi bünyesinde çalışmaya hak kazanan kişiler, başvuran adaylar arasından kura yöntemi ile seçilecek.

Temizlik Personeli İlanı için Başvuru Şartları: Kadın veya erkek, ortaöğretim mezunu, 31.01.2002 – 27.01.1985 tarihleri arasında doğan kişiler başvurabilir.

Adres: Elazığ yolu 10 KM İnönü Üniversitesi Kampüsü Personel Daire Başkanlığı Battalgazi/Malatya

ÖZEL HUSUSLAR

Lise ve dengi okul mezunu olmak,

Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

Temizlik Görevlisi (Hastane) işyerlerinin; temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzeme ve evrakının taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına vb işleri yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

Aylık ücret her yıl belirlenen aylık asgari ücret üzerinden ödenecektir,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır.

Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir,

Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir,

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır,

Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir,

İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

(İlan bölümün üst tarafında bulunan e-Devlet ile giriş yerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapmak ve özgeçmiş oluşturmak sureti ile başvuru yapılabilir.)

İŞKUR üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir