İşkur İş İlanları

Karabük Üniversitesi lise mezunu 3 engelli ve 3 engelsiz temizlik personeli alımı yapacak!

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden 16 Aralık 2019 tarihinde yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ kategorisinde yayınlanan iki faklı ilana göre Karabük Üniversitesi kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere 3 engelli ve 3 engelsiz olmak üzere en az lise mezunu 6 temizlik personeli alımı yapacak.

Karabük Üniversitesi temizlik personeli alımı başvuruları İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirtilen link üzerinden online olarak yapılacak olup, adayların 16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuru kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış, 40 yaşından gün almamış olmak,

Başvuru sahibi kurumun özel kanunlarında yer alan koşullarını taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak,

İlgili mevzuatına göre “Eski Hükümlü” veya “Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan” olmak,

Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.

İlgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan “engelliler için sağlık kurulu raporu” bulunmak, (Engelli kadrosu için geçerlidir)

KURA İŞLEMLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve 3 (Üç) katı kadar yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekilişi, ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2-Kura tarihi, yeri ve sonuçları ile sözlü sınav tarihi, yeri ve işe alım süreci ile ilgili tüm duyurular Karabük Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.karabuk.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı vb. tebligat yapılmayacaktır.

Engelli temizlik personeli alımı için burayı tıklayınız

Engelsiz temizlik personeli alımı için burayı tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir