İşkur İş İlanları

Sahil Güvenlik Komutanlığı 23-27 Aralık’ta en az ilkokul, lise ve önlisans mezunu KPSS’siz 24 personel alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un sayfasında yeni bir personel alım ilanı yayınladı. 18 Aralık 2019 tarihli yayınlanan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı Bayraklı/İzmir’de 19 ve Mersin Onarım Komutanlığı Akdeniz/Mersin’de 5 olmak üzere toplamda 24 personel alımı yapacaktır. Personel alımı başvuruları 23 Aralık’ta başlayacak olup, 27 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir. 

Personel alımları, komutanlıklar tarafından yazılı sınav ile belirlenecek olup, başvuruda bulunmak isteyen adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. 

Personel alımı iş başvuruları, belirtilen İŞKUR şubelerinden veya internet üzerinden online olarak yapılacak olup, alımlar en az ilkokul, lise ve önlisans mezunu öğrenim düzeylerinden olacaktır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın hangi meslek guruplarından alım yapacağı, başvuru şartları ve diğer detaylar aşağıda belirtilmiştir.

EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI 19 PERSONEL ALIMI

Talebi Alan İl Şube Müdürlüğü; Türkiye İş Kurumu Bornova Hizmet Merkezi Bornova/İzmir

1 – armador,

2 – kaynakçı (oksijen ve elektrik)

3 – elektrik (genel)

4 – elektrikçi (gemi )

5 – elektronikçi (elektronik teknisyeni)

6 – soğutma ve iklimlendirme teknisyeni

7 – tesviyeci, planyacı (vargel

8 – raspacı (gemi)

9 – tornacı (torna tezgahı işçisi)

Başvurular 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Bornova Hizmet Merkezi/İZMİR veya www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

MERSİN ONARIM KOMUTANLIĞI 5 PERSONEL ALIMI

Talebi alan il şube müdürlüğü; Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

1 – mekaniker-deniz motorları

2 – elektrikçi-gemi

3 – elektronik teknisyeni

4 – boru tesisatçısı-gemi

Başvurular 23- 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mersin İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU ŞEKLİ

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar).

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak. 5- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, mücbir sebepler dışında başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı ve Mersin Onarım Komutanlığınca davet edildikleri halde icabet etmeyen, açılacak sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı ve Mersin Onarım Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği noter kurası çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.

Kura çekimi Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek K.lığı Bayraklı/İZMİR adresinde 28 Ocak 2020 tarihinde saat 13.00-16:00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Belge kontrolü/teslimine müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İsteyen adaylar kura çekimini, salon kapasitesinin elverdiği oranda kişi içeri alınmak koşulu ile izleyebilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri kapsamında işlemler yapılacaktır.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asıl adayların tamamı katılacak, asıl adayların belgelerinde işçi alım şartlarına aykırı durum tespit edilmesi halinde yedek adaylar belge kontrolüne davet edilecek , yedek adaylar durumlarını www.sg.gov.tr adresinden takip edeceklerdir. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asıllarıyla birlikte fotokopilerini de getirecektir.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

Sözlü/Uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak olup, Sözlü/Uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve atanmaya esas teşkil eden başarı puanı ve sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. İşyerinde yapılacak uygulama sınavında başarılı sayılmak için en az 60 (Altmış) puan alma şartı bulunmakta olup başarı puanı yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle açık is sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

24- Yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylardan ‘’işe alınacağı meslek kolunda’’ istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek” çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu” istenecektir. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331sayılı kanunun 15’inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir