İşkur İş İlanları

Ulaştırma Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile engelli ve engelsiz temizlik personeli alımı yapacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İŞKUR bugün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasından yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Ulaştırma Bakanlığı, İŞKUR aracılığı ile kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere, 1 engelli kadrosuna ve 1 engelsiz kadrosuna olmak üzere toplada 2 temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı temizlik personeli alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları gerekmektedir. İş başvuruları İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirtilen linkler üzerinden online yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İşçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) Eski hükümlü olduğunu belgelemek

c) 18-40 yaş aralığında olmak (16/12/2001-16/12/1979 tarihleri arasında doğan kişiler)

ç) Orta öğretim mezunu olmak (lise ve dengi)

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Kamu Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)’in 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,

f) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

g) İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak,

ğ) Ataması yapılan işçi 3 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

h) Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Engel Durumunu belirten Sağlık Kurulu Raporunun %40 ve üzeri olmaları gerekmektedir. (Engelli kadrosu için geçerlidir) 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Müracaat edilecek il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

KURA İŞEMLERİ İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Başvuru yapan adaylar;

a) Nüfus cüzdanı örneğini

b) Mezuniyet belgesi örneğini

c) Eski Hükümlü Belgesini

d) Öncelik hakkına sahip olanların durumunu belirten belgeyi,

sınav ilanının yayınlandığı tarihten başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (A Blok, 3. Kat) Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, Posta Kodu: 06338, Emek Çankaya/Ankara/TÜRKİYE) teslim etmeleri gerekmektedir.(Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır) Teslim etmeyenler ve evraklarında eksiklik bulunanlar kuraya dahil edilmeyecektir.

KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

2) Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

3) Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

4) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

5) Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (50 Puan), Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (30 Puan), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20 Puan) konularında sınav komisyonu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

3) Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirilme yapılacaktır.

4) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlana online başvuru yapmak için burayı tıklayız (Engelli kadrosu için)

İlana online başvuru yapmak için burayı tıklayız (Engelsiz kadrosu için)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir