İşkur İş İlanları

Üniversiteye KPSS’siz kura ile güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alınacak!

Güvenlik ve temizlik görevlisi olarak Hitit Üniversitesi’nde çalışmak isteyenler için İŞKUR üzerinden kura ile 11 Temizlik görevlisi 7 güvenlik görevlisi alınacağı açıklandı.

İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar arasından 11 temizlik görevlisi ve 7 güvenlik görevlisi seçilecek. Seçilen adaylar başvuru şartlarını sağlamaları durumunda görevlerine başlayacak.

Türkiye İş Kurumu resmi inter sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanında adayların Hitit Üniversitesi’nin farklı birim ve yerleşkelerinde görevlendirileceği aktarıldı.

KAMU KURUMUNA İŞKUR ÜZERİNDNE KURA İLE TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Hitit Üniversitesi bünyesinde görev yapacak temizlik görevlisi personel alım ilanında şu başvuru şartları yer aldı:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltasakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

9. Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

11. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atamaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.  

12. Talepler Çorum Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Çorum’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir,

13. Talep sahibi kamu kurumunca talebe başvuru yapan adaylardan istenilecek diğer bilgi/belgeler ile yapılacak olan yazılı/sözlü sınava ilişkin bütün duyuruların www.hitit.edu.tr adresinden takip edilmesi, tereddüt edilen hususlarda ise ilgili kamu kurumu ile iletişim kurulması gerekmektedir.

KURA İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olan adayların iş arama kısmına güvenlik görevlisi ya da temizlik görevlisi yazdıktan sonra iş yeri tercihi kısmında da Kamu’yu seçmeleri gerekiyor. Sonrasında ise karşılarına çıkan ilanlara başvuru yapabilirler.

İŞKUR KURA İLE HİTİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir