Personel Alımı

İŞKUR Resmen Duyurdu! Bir Çok Alanda Personel Alınacak!

Eskişehir ilinde ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar için Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, resmi internet sitesinden önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye İş Kurumu olarak bilinen İŞKUR aracılığıyla 12 personel alımı yapılacak. Tarım işçisi ve güvenlik görevlisi alanlarında yapılacak olan personel alım ilanı için son başvuru tarihi 3 Aralık olarak belirlendi. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personel alım şartları nelerdir?

ÇALIŞTIRILACAK KURUM ÜNVANI ÇALIŞTIRILACAĞI BİRİM/İŞ KADRO SAYISI GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARŞ.ENS.MÜD.ESKİŞEHİR TARIM İŞÇİSİ ENSTİTÜ ARAZİLERİ (Tarım İşçisi,Tarla Ürünleri Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği)  8 En az 6 ay (180 gün) Tarım İşçisi (Tarım Ürünleri/Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) olarak çalışmak ve çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek.
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARŞ.ENS.MÜD.ESKİŞEHİR AŞÇI ENSTİTÜ YEMEKHANESİ 1 Lise ve Dengi Okullar ile Meslek Yüksek Okullarının “Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Aşçılık” alanı/dalı mezunu olmak
-Diğer mezunlar için MEB onaylı “AŞÇI” sertifikasına sahip olmak
– 3308 sayılı kanuna göre meslekte ustalık belgesine sahip olmak. çalıştığını SGK Hizmet Dökümü belgesi ile belgelemek.(Hizmet Dökümü belgesinin kare kodlu olması ve meslek kodunun istenen mesleğe uygun olması gerekmektedir. İlanın yayınlandığı tarih itibariyle en az 5 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını SGK Hizmet Dökümü belgesi ile belgelemek.(Hizmet Dökümü belgesinin kare kodlu olması ve meslek kodunun istenen mesleğe uygun olması gerekmektedir.)
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARŞ.ENS.MÜD.ESKİŞEHİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) ENSTİTÜ GÜVENLİK BİRİMİ  3 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (SİLAHLI) kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
2-Açık arazi ve hizmet yerlerinde gece-gündüz, iç ve dış mekânlarda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. Güvenlik işi yapmaya engel durumu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Sağlık Şartları başlıklı 18 nci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak “SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) ile belgelemek
3-Çalışma alanımız olan 3 Kampüsümüzün de şehir dışında yerleşim yerlerine uzak olması nedeniyle Erkek personel tercih edilmektedir

GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Kamu Kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 5. Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 6. Kurumumuz İhtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/meslek alımların İl düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 7. Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,
 8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 9. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan)gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin ünvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 11. Çalışmaya engel bir sağlık halinin olmadığına dair sağlık raporu (Tek doktor raporu geçerlidir.)
Şartları aranır.

İlgili Makaleler