Personel Alımı

İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 120 İşçi Alımı Yapılıyor !

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Bu ilanda en az ilkokul mezunu 120 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Söz konusu personel alımının Temizlik Hizmetleri, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ve Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri için yapılacağı belirtildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında KahramanmaKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 3 farklı meslekte personel alım ilanı yayımlandı. Söz konusu ilan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanında “Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli işçi” alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu doğrultuda adaylarda aranan şartlar şöyle belirlendi:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olup, 36 yaşından gün almamış olmak.

3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

5) Atanmasına Engel Sabıka Kaydı Bulunmamak

6) Kahramanmaraş il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

7) Her aday, Türkiye iş Kurumu’nda (iŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8) Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (iŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen eğitim düzeylerinden mezun olmaları gerekmektedir.

9) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

10) işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav süreci ile atanma sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

12) Duyurular Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13) Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan önce, sağlık sorununun olmadığına dair tam teşekküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan sağlık raporu istenecektir.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvurular bugün itibari ile başladı ve 4 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/ Hizmet Merkezlerine şahsen yapacaklardır.

KURA TARİHİ

15.09.2020 tarihinde Saat: 14.00’de Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonunda kura çekimi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Covid – 19 virüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri alarak ve fiziki mesafe şartlarına uyarak kura çekimini izleyebilirler. Kura sonucu ise www.ksu.edu.tr adresinden 17 Eylül’de yayımlanacak.

Detaylar İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler