İşkur İş İlanları

İŞKUR Üzerinden İş Arayanlar! Sürekli İşçi Alımları Başladı!

İŞKUR üzerinden iş arayan yüzlerce vatandaşın yüzünü güldürecek yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular arasından 3 sürekli işçi seçileceğini belirten bakanlık, 28 Ocak tarihine kadar başvuruları kabul edeceğini bildirdi. İşte sürekli işçi alım detayları…

GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

Usta Gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 (üç) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve onaylı belge vs.),

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak,

Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmanın yanı sıra özel ve genelde belirtilen tüm şartları taşıyor olmak,

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, şartları aranır.

İlgili Makaleler