İşkur İş İlanları

İŞKUR Üzerinden Kamuya En Az İlkokul Mezunu Personel Alınıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan ilan kapsamında en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı ifade edildi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden Muş Alparslan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Bu ilan en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı ifade edildi. İlana ilişkin detayları kamuilanlari.com olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz…

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar aşağıdaki link üzerinden e-Devlet ile giriş butonuna tıklayarak T. C.  Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerekli adımları izlemek sureti ile başvurularını yapacaklardır.

ARANAN ŞARTLAR

En az ilkokul mezunu personel alımı kapsamında adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte adaylarda aranan şartlar:

1) 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olmamak,

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5) En az ilkokul mezunu personel alımı kapsamında adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

7) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

8) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.

9) Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden ilana ilk başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay Muş ilinde ikamet ettiğini belgelendirmesi şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı
En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı

10) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

11) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş bulunmak, yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

İlanın detayları için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir