Kamu HaberleriPersonel Alımı

İŞKUR Üzerinden Personel Alınıyor ! 4 Bin Lira Maaş Verilecek

Konya’nın Meram Belediyesi tarafından bir ilan yayımlandı. Bu ilanda zabıta memuru alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilana başvurular 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4 bin lira maaş ile kamuya zabıta memuru alımı yapılacak. Konya Meram Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda 21 Eylül ile 25 Eylül tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtilerek 10 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

Meram Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9 uncu ve 10 uncu dereceli kadrolara 10 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda lisans mezunu 4 ve Ön Lisans mezunu 6 Zabıta alımı yapılacak.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise şöyle oldu:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

MAAŞLAR

Zabıta Memuru maaşları ise şöyle:

9. derece Amir – Lisans Mezunu Zabıta

İstihaklar Gösterge – Oran Tutar

Gösterge Aylığı (9/1) 620 95.77 Lira

Taban Aylığı 2,417.70 Lira

Yan Ödeme Aylığı 675 33.06 Lira

Özel Hizmet Tazminatı 50 733.69 Lira

Ek Ödeme 95 1,394.01 Lira

Kesintiler Oran Tutar

Gelir Vergisi 15.00 % -93.06 Lira

Damga Vergisi 7.59 ‰ -35.48 Lira

G.S.S. Primi 5.00 % -162.36 Lira

M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -292.24 Lira

BES Kesintisi 3.00 % -97.00 Lira

Toplam

İstihaklar Toplamı 4,674.23 Lira

Kesintiler Toplamı -680.14 Lira

Net Maaş 3,994.09 Lira

İlgili Makaleler